Ana içeriğe atla

YAPAY ÖĞRENME ve VERİ BİLİMİ BELGELENDİRME PROGRAMI 1.DÜZEY İÇERİĞİ

Toplam alt düzey sayısı : 5

Düzeylerin uygulanma süresi : 21 gün

Toplam eğitim süresi : 105 gün

 

Hedef : C, C++ , C# , Java, Matlab , Python yazılım geliştirme ve html , css ve javascrip dillerinde yoğun kodlama yapılarak bu kodların Yapay Öğrenme, Web geliştirme ve Robot İşletim Sistemi geliştirme süreçlerinde YAZEM-NÖRON’da ve üniversitemizin ilgili birimlerinde kullanabilecek ROBOYAZILIMCI öğrenciler yetiştirmek.

 

Amaç : Algoritma geliştirebilen, akış çizelgeleyebilen, günlük yaşam sorunlarını koda aktarabilmek , doğal öğrenme ve yapay öğrenme arasındaki farkları Felsefe, Mantık, Psikoloji ve Matematiksel Önermeler yardımıyla açıklayabilerek kodlara yansıtabilmek.

 

 

A.1.1.Düzeyi : 21 gün

Hedef: Öğrencinin temel düzeyde yazılım kavramını anlaması ve bunu Felsefe, Mantık, Psikoloji ve Matematiksel Önermelerle bağdaştırabilmesi

 

Amaçlar :

1. Algoritma geliştirme , akış çizelgesi oluşturabilme, temel yazılım dillerini tanıma ve kodlamaya başlama

2. Temel düzeyde Felsefe, Mantık , Psikoloji ve Matematiksel Önermeler konularının kazanımı

 

 

A.1.2.Düzeyi : 21 gün

Hedef: Öğrencinin temel düzeyde derleyici ve kodlama kavramlarını anlaması ve bunu antropolojik olarak insanın nasıl öğrendiği ile bağdaştırabilmesi

 

Amaçlar :

1. Temel yazılım dillerinde yoğun kodlama

2. İnsan antropolojik olarak nasıl öğrenmektedir? Öğrenme kavramının kazanımı.

 

 

A.1.3.Düzeyi : 21 gün

Hedef: Öğrencinin temel – orta düzeyde çok sayıda kodlama yapması. Temel duyularla Yapay Öğrenme yöntemlerini bağdaştırabilmesi

 

Amaçlar :

1. Temel yazılım dillerinde yoğun kodlama

2. Öğrenme kavramı içerisinde fizyolojik olguların incelenmesi kazanımı.

 

 

A.1.4.Düzeyi : 21 gün

Hedef: Öğrencinin ileri düzeyde kodlama yapabilmesi. Doğal öğrenme ve Yapay Öğrenme arasındaki farkların belirlenebilmesi

 

Amaçlar :

1. Yazılım geliştirmede bir üst düzeye geçiş ve nesneye yönelik programlama

2. Duyuların öğrenmeye etkisinin incelenmesi.

 

 

A.1.5.Düzeyi : 21 gün

Hedef: Bu noktada çalışmaları sürdürmekte olan her öğrencinin Yapay Öğrenme ve Veri Biliminde temel düzeye ulaşmış olması, bu çalışmaları aşağıda amaçlarda belirtilen Web ve ROS içerisinden en az bir tanesiyle bağdaştırarak YAZEM-NÖRON’da roboyazılımcı olarak görevler alabilmesidir.

 

Amaçlar :

1. Yapay Öğrenme ve Veri Bilimi ( İstatistik ve somut matematiksel işlemleri Python ile kodlanması )

2. Web geliştirme ( Temel HTML , CSS ve JavaScript ile => React ve Vue’ye geçiş )

3. Robot işletim sistemi geliştirme ( ROS – Python ile kod geliştirme )

 

 

Ayrıntılı eğitim içeriği için ekteki belgeyi inceleyebilirsiniz.