Ana içeriğe atla
 1. Üniversiteye yeni başlayacak (1.sınıf) öğrencilerin “Algı elektronlardan, sorun sözcüklerden, model yöntemlerden, algoritma adımlardan,  bellek nöronlardan, öğrenme döngülerden, karar sayılardan oluşur; mühendis, bu sistemi matematikle çalıştırıp disiplinle denetleyebilen, neresinden bilgi çıkarılabileceğini öngörerek karar verebilen kişidir” ilkesine bağlı olarak yetişmelerini sağlamak.
   
 2. ÖĞRENCİNİN KENDİSİ LABORATUVARDIR” ilkesini uygulamak. Öğrencilerin çağa uygun teknolojik ve geleneksel aşağıdaki donanımların yanlarında bulunmalarını sağlamak.
  •    Sırt çantası 
  •    Bilgisayar
  •    USB bellek
  •    Defter
  •    Kalem
  •    Silgi
   
 3. Üniversiteye yeni başlayacak (1.sınıf) öğrencilerin aşağıda sayılan mühendislik disiplinlerine yolun başında sahip olmalarını sağlamak.
  1.    Sorunu ortaya koyma
  2.    Matematiksel modeli kurma
  3.    Akış çizelgesini çizme
  4.    Algoritmayı oluşturma 
  5.    Sayısal analizini yapma 
  6.    Sonuca ulaşarak karar verme 
   
 4. Öğrencilerin algoritma ve sayısal analiz becerilerini kazanmasını sağlamak. Bu beceriyi kodlama becerisiyle birleştirerek verimli olabilecek yazılımcı öğrencileri ortaya çıkarmak. “Çözüm için yazılım” ilkesini tüm öğrencilere kabul ettirmek. Bu konuda 1. sınıf derslerinde Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Programlama vb. ders içerisinde gördüğü tüm teorik formül, hesaplama vb. içeriği özellikle MATLAB, PHYTON, JAVA ya da eşdeğer bir yazılım programında uygulatmak. Gördüğü derslerin çağdaş dünyadaki sayısal çıktılarına ulaştırmak.
   
 5. Yetiştirilen öğrencilerin “araştırmacı ve girişimci ” olabilmelerini sağlayarak akademisyenlerle projelerde çalışmasını sağlamak ve akademisyenlerin belirleyeceği öğrencileri gerekli disiplin süreci içerisinde geçirerek yetiştirmek ve “araştırmacı ve girişimci” durumuna getirmek.
   
 6. Üniversiteye yeni başlayacak (1.sınıf) öğrencilerde “ÜSTAKIL” yöntemini uygulamak. Merkezimizde yapılacak uygulamalara katılacak öğrencileri 1.Hafta 1.ders saatinde bilgilendirerek en kısa süre içerisinde “sorumluluk yükleyerek” disiplin altına almak. Dönemlik 1 ya da 2 dersin ÖDEV puanlarının Nöron çalışmaları üzerinde verilmesi düşünüldüğünde, sadece bir dönemde çalışmalara katılması beklenen öğrenci sayısı Mekatronik ve Elektronik bölümleri için 300’dür. Bu noktada “USTAKIL” devreye girecektir. Öğrenciler içerisinden bilişim düzeyi, yabancı dilbilgisi, kişisel gelişimi yüksek olanlardan “Çıraklar” belirlenecektir. Bu çıraklar ortalama 5-7 öğrenciden sorumlu olacaklardır. Çırakların görevleri kendilerinin ve sorumluluklarındaki öğrencilerin:
  •    Bilgisayarlarına gerekli yazılımların kurulmasını sağlamak, 
  •    Verilen görev ya da ödevleri yapıp yapmadıklarını denetlemek ve yaptırmak,
  •   Matematik, Fizik, lineer Cebir vb. benzeri derslerdeki teorik verileri pratik döndürme de yardımcı olmak.

  Mekatronik ve Elektronik Bölümlerinin 1.sınıf 1. ve 2.öğretim toplam öğrenci sayısı 300’e yakın olacaktır. 300/7=42,6’dan yaklaşık 40 çırak belirlemek hedeflenmektedir. Nöron’da 2019 öğretim yılı bahar dönemi ve yaz dönemi boyunca eğitim öğretim süreçlerinde kendilerini geliştirmiş 7-9 kalfa şu an hazır durumdadır. 2019 Güz dönemiyle birlikte Nöron çalışmaların bu 7-9 kalfa hedeflenen 40 çırakla eşleştirilecektir. 40/8=5’den her bir kalfaya 5 çırak düşecektir. Kalfalar yukarıda maddeler halinde belirtilen süreçleri çıraklar tarafından yapılması planlanmaktadır.
   
 7. Ortaöğretim kurumlarıyla bağlantıya geçerek bu kurumların öğrencileriyle birlikte merkezimize ziyaretler yapmalarını sağlamak. Özellikle YAPAY ÖĞRENME konusunda öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak. 
   
 8. Ortaöğretim kurumlarıyla bağlantıya geçerek bu kurumlara ziyaretlerde bulunarak öğrencileri YAPAY ÖĞRENME konusunda bilgilendirmek. Bilgilendirilen öğrencilerin haftanın belirli günlerinde Nöron’a gelerek kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
   
 9. Üniversite-Sanayi İşbirliğine yolun en başındaki öğrencilerle (1.sınıflar) destek sağlamak. Hazırlanacak anketleri bu öğrencileri sanayiye göndererek yaptırtmak. Böylece öğrencilerin daha çıraklık dönemlerinde sanayinin havasını solumasını sağlamak.
   
 10. Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda anketlerden toplanan verileri analiz etmek, raporlamak ve ilgili makamlara sunmak. “Veri işleme birimi” şeklinde çalışmak. Buna bağlı olarak öğrencileri veri madenciliği konusunda yetiştirmek ve geliştirmek.
   
 11. Üniversitenin sahip olduğu temel sorunlara (servis, ulaşım, belgeleme vb. ) “Çözüm için yazılım” ilkesi çerçevesinde çözümler sunmak. Öğrencileri bu amçla ilgili bilgilendirmek ve yetiştirmek, ortaya ürün çıkarmak.